Varje uppdrag är
det viktigaste!

Transport och entreprenad

Med stor erfarenhet och en maskin för varje uppdrag är inga jobb omöjliga för oss

Grotbilsekipage
Maskintrailer
Flertalet grävmaskiner för alla typer av projekt
Timmerbil
Med våra hjullastare kan vi utföra  snöröjning, schaktning och sopning.
Vi transporterar biprodukter från sågverk, såsom spån, kutterspån, flis m.m
Väghyvel

Försäljning av material

Några råd innan du beställer

Vilket material, kvalitet skall jag använda?

Hur mycket går det åt? (Ange ex. trädgårdslandets bredd x djup x längd = volymen)

När skall det levereras?

Var skall det levereras?

Var skall det tippas? (Markera med en skylt, lägg ut en pressening eller meddela vid beställning)

Vårt sortiment kan du se nedan

Bergkross

Används som bärlager vid anläggning av vägar och p-platser. Finns i storlekarna 0-16, 0-32, 0-70 mm

Stenmjöl

Används till trädgårdsgångar och plattsättning där en hård yta eftersträvas. Finns i storlekarna 0-4 eller 0-8 mm

Halkstopp

Används för halkbekämpning 2-6 mmTransport?

Du beställer, vi lastar och transporterar!

Dräneringssingel

Makadam 4-8 används bland annat till trädgårdsgångar och parker, 8-16 mm används bland annat runt dräneringsrör, 16-32 mm går att använda som dräneringssingel

Matjord

För anläggning av gräsmatta. Stabil matjord, sållad, lätthanterlig och ogödslad